Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos valmis 2018. aasta esimeses pooles.

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonda mõjutab oluliselt turunõudlus, materjalitehnoloogia kiire areng ning surve toota efektiivsemalt ja keskkonnasäästlikumalt. See annab võimalused teadus- ja arendustegevuseks, mis võib muuta töötajate struktuuri ja tuua kaasa uute oskuste vajaduse.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid nagu rõivaste, sh pealis- ja alusrõivaste, erirõivaste ja -toodete, spordi- ja vabaaja rõivaste, kudumite ning sukkade ja sokkide tootmine, tekstiilide, sh lausmaterjalide, tehniliste tekstiilide, sisustustekstiilide, kangaste, tekstiili tarvikute jm tootmine ning nahast toodete ja jalatsite tootmine. Vaatluse all on nii disainerid, konstruktorid, tootmisprotsessi insenerid, tehnoloogid ja tootmisjuhid kui rätsepad, õmblejad, masinate operaatorid ja seadistajad ning teised ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad.

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonnas on hõivatuid ligi 12 000 töötajat, kellest umbes pooled töötavad rõivatööstuses, 4500 tekstiilitööstuses ja natuke üle 1000 inimese naha- ja jalatsitööstuses.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

Analüüsi koostamisse on juhtiva partnerina kaasatud Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit. Kaasatud eksperdid on: Aino Haller, Haridus- ja Teadusministeerium (HTM); Anneli Reinok, Hilding Anders Baltic AS; Eeva Ojamets, AS Lindante; Ingvar Kadastu, AS Mivar; Inna Soonurm, SA Innove; Ivi Lillepuu, HTM; Kai Põldvee-Mürk, Protex Balti AS; Kersti Mikkov, Trendsetter Europe OÜ; Liivi Lõhmussaar, Tartu Kutsehariduskeskus; Maiu Antsmaa, Trimtex Baltic OÜ; Maive Sein, Nurme Production OÜ; Mare-Ann Perkmann, Tallinna Tehnikakõrgkool; Mark Raja, Mistra-Autex AS; Meelis Virkebau, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit; Merle Holtsmann, AS Wendre; Mirje Burmeister, Tallinna Tööstushariduskeskus; Piret Puppart, Eesti Kunstiakadeemia; Rami Morel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM); Riina Tenno, Tallinna Tööstushariduskeskus; Ruta Rannala, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit; Sirje Riimaa, AS Baltika; Tiia Plamus, Tallinna Tehnikaülikool; Urmas Mägi, Fein-Elast Estonia OÜ.

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse uuringu lühiaruanne

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse uuringu terviktekst

Väljavõte olulisematest tulemustest

COVID-19 eriuuring: rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus