Transport, logistika, mootorsõidukite remont ja hooldus

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos valmis 2017. aasta lõpus.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus. Vaatluse all on ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad ning tööjõuvajaduse koondhinnang kujundatakse alavaldkondade analüüsi tulemuste põhjal. Analüüsi protsessi kaasatakse valdkonnas tegutsevad erialaliidud.

OSKA transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna eksperdikogu kaasati uuringu koostamisse. Sinna kuuluvad eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist, nagu: Peep Tomingas, Eesti Ostu- Ja Tarneahelate Juhtimise Ühing; Katre Kasepõld, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon; Jaak Kivisild, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon; Villem Tori, Eesti Autoettevõtete Liit; Viktor Palmet, Eesti Sadamate Liit; Sulev Narusk, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit; Andres Soots, Eesti Tehnoülevaatajate Liit; Tarmo Künnapuu, DHL Global Forwarding; Illimar Paul, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon; Ele Lepp, AS Eesti Raudtee; Vahur Ausmees, Tallink Grupp; Airis Eenjärv, Nordic Aviation Group; Ülo Kannelmäe, Autokutseõppe Liit; Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikool; Tõnis Hintsov, Tallinna Tehnikakõrgkool; Rami Morel, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium; Tiina Laidvee, Haridus- ja teadusministeerium; Teet Tiko, Haridus- ja teadusministeerium; Kaidi Nõmmela, Haridus- ja teadusministeerium; Tiina Matsulevitš, Innove; Kaspar Krjutškov, Silberauto; Arno Sillat, AMTEL.

OSKA transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse uuringu lühiaruanne

OSKA transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse uuring

Väljavõte olulisematest tulemustest

COVID-19 eriuuring: transport ja logistika

COVID-19 eriuuring: metalli- ja masinatööstus, mootorsõidukite remont ja hooldus