Transport, logistika, mootorsõidukite müük ja remont

Transpordi, logistika, mootorsõidukite müügi ja remondi valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos valmib 2017. aasta teises pooles.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus. Vaatluse all on ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad ning tööjõuvajaduse koondhinnang kujundatakse alavaldkondade analüüsi tulemuste põhjal. Analüüsi protsessi kaasatakse valdkonnas tegutsevad erialaliidud.